Live Surgery & Hands on Training From SGS Systems

روز جمعه 8 مرداد ماه سال 1395 شرکت سان بن تجهیز مفتخر بود تا با پرزنتیشن استثنایی و همچنین برگزاری کلاس آموزش آشنایی با سیستم SGS با تدریس استاد مجرب این علم جناب آقای دکتر تبریزی و همچنین کادر فنی و متخصص شرکت سان بن تجهیز نمایی تازه و ملموس از ایمپلنتولوژی با سیستم SGS را به دانشجویان و رزیدنت های دندانپزشکی ارایه دهد . بعد از خاتمه کلاس شرکت سان بن تجهیز جراحی زنده سیستم را زیر نظر استاد دکتر تبریزی در بیمارستان طالقانی برگزار کرد تا در عمل هم جراحی فوق آسان سیستم برای همگی واضح و مبرهن باشد. امید است این افتخارات آینده کشورمان با یاری شرکت سان بن تجهیز بتوانند گامی نو را در جهت بهبود درمان ایمپلنت بردارند.